STANDARD PLUS ZZP

do 160 dokumentów rocznie (40 na kwartał)

 59,00 teraz i  59,00 każdego 1st dnia miesiąca