STANDARD ZZP

do 120 dokumentów rocznie (30 na kwartał)

 49,00 teraz i  49,00 każdego 1st dnia miesiąca